Responzívna optimalizácia

Keď už máme náš web online a je dostupný pre všetkých môžeme sa pozrieť ako vyzerá na ostatných zariadeniach (v tejto časti tutoriálu ešte reponzivita nebude úplne odladená), no práve to ideme urobiť :)

Existuje viacero nástrojov na testovanie responzivity. Ja používam Responsinator, kde je možné si zobraziť web, tak ako reálne vyzerá na viacerých moderných tabletoch alebo mobiloch.

Zadaj url adresu, na ktorej sa nachádza tvoja webstránka do poľa pre url adresu v responzinátore a stlač Enter.

Mal/a by si vidieť tvoju webstránku vykreslenú v konkrétnych zariadeniach.

Poďme web upraviť od najväčšieho rozlíšenia (tablet) po najmenšie.

Na úpravu responzitivity používame media quries, v ktorých si definujeme rozlíšenie po ktoré bude naše responzívne pravidlo platiť.

Príklad ak máme definované media query nasledovne

@media all and (max-width: 1600px) and (min-width:1200px) {
}

znamená to, že naše css pravidlá budú platiť iba pre rozlíšenia od 1200px a viac po rozlíšenia 1600px vrátane.

Optimalizácia pre tabletové zariadenia

Vidíme, že webstránka na tablete iPad s rozlíšením 1024px vyzerá dobre, až na sekciu so záujmami. Pre toto rozlíšenie nastavíme, minimálnu výšku pre boxy, v ktorých sa nachádza obsah.

@media all and (max-width: 1024px) {
 .interest-wrapper {
  min-height: 430px;
 }
}

Úprava pre rozlíšenie 768px (tablet po výške)

V rozlíšení 768px chceme naopak zmenšiť minimálnu výšku pre box so záujmami a dať medzi jednotlivé boxy medzeru pomocou vlastnosti margin-top, čím zabezpečíme, že boxy budú od seba odsadené o 50px.

@media all and (max-width: 768px) {
 .interest-wrapper {
  min-height: 200px;
  margin-top: 50px;
 }
}

Úprava pre mobilné zariadenia

Na mobilných zariadeniach webstránka vyzerá dobre. No nesedí nám tam veľmi border v sekcii pridaj sa, preto ho poďme od rozlíšenie 736px odstrániť.

@media all and (max-width: 736px) {
 .join2 {
  border-left: none;
 }
}

Úprava päty stránky

V päte stránky na mobilných zariadeniach nemá zmysel zobrazovať link Späť navrch. Skryjeme ho v html súbore pridaním triedy .hidden-sm, .hidden-xs.

<p class="pull-right hidden-xs hidden-sm"><a href="#">Späť navrch</a></p>

Nahratie na Githube a do online verzie

Poďme náš responzívne optimalizovaný web nahrať do produkčného prostredia. Nastala tu však jedna zmena. Namiesto mater branchu sme na Githube nastavili hlavným branch branch gh-pages. Preto je potrebné finálne namiesto git push origin master, spraviť push do branchu git push origin gh-pages.

Svetlana-MacBook-Pro:htmlkurz2016 svetlanamargetova$ git add .
Svetlana-MacBook-Pro:htmlkurz2016 svetlanamargetova$ git commit -am " Responzívne úpravy" 
[gh-pages c76ac61] Responzívne úpravy
 2 files changed, 7 insertions(+), 1 deletion(-)
Svetlana-MacBook-Pro:htmlkurz2016 svetlanamargetova$ git push origin gh-pages
Counting objects: 5, done.
Delta compression using up to 4 threads.
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 507 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/SvetlanaM/htmlkurz2016.git
  aceed08..c76ac61 gh-pages -> gh-pages
Svetlana-MacBook-Pro:htmlkurz2016 svetlanamargetova$

Automaticky sa zmeny prepíšu aj na našom webe.

Poznámka: V praxi sa nie vždy robí push priamo do verzie webstránky, ktorá je online. Môžeme urobiť push do masteru (ktorý v tejto chvíli nie je hlavným repozitárom) a ak je kód a zmeny , ktoré chceme spraviť v poriadku môžeme zmeny zmergovať (nenapadá ma dobrý slovenský ekvivalent - spojiť) z master do gh-pages branchu vo forme pull-requestu.