Github a Git - inštálacia

Poznámka: Nasledujúca sekcia bude možno vyzerať pre niektorých zložitejšie, preto ju prejdeme krok po kroku. Zálohovanie kódu a jeho nasadenie do sveta internetu je dôležité :)

Doteraz je tvoja webstránka dostupná iba v tvojom počítači (takzvanom offline režime). V programovaní sa často offline režim označuje pojmom localhost, kedy má ku kódu prístup iba samotný programátor, ktorý na ňom pracuje.

Ak však bude potrebné, aby na kóde pracovalo viac ľudí, alebo chceš umiestniť tvoju webstránku na server (odkiaľ k nej bude mať prístup každý návštevník), je potrebné kód z nášho počítača premiestniť na miesto, odkiaľ sa k nemu server dostane.

Existuje viacero možností ako túto úlohu docieliť. Mnohokrát ti server poskytne poskytovateľ od ktorého si ho objednáš vrátane úložného priestoru a hesla, pod ktorým sa k nemu pripojíš. Vtedy sa najčastejšie využíva prístup cez FTP, kde po zadaní prístupov nahráš celý svoj kód (index.html vráatane css, img, js priečinkov).

"FTP" z anglického výrazu File Transfer Protocol. Slúži ako protokol na prenos súborov medzi počítačmi, na internete alebo inej sieti.

No v súčastnosti je čoraz viac a viac webstránok a služieb súčasťou cloudových riešení a serverov, preto sa namiesto FTP častokrát na prevedenie nášho kódu z počítača na server využíva Github.

Cloud - predstavuje uloženie služby alebo programu na internete s prístupom napríklad cez webový prehliadač, aplikáciu, alebo prakticky odkiaľkoľvek.

Okrem Githubu existujú aj iné služby, no Github využíva väčšina programátorov, hostingov a cloudových serverov, čiže je veľmi jednoduché sa naň pripojiť a poslať náš kód na správne miesto, kam potrebujeme.

V programovaní je vždy potrebné myslieť na tri miesta, ktoré budú vždy pre teba dôležité.

  1. Lokálny počítač (localhost) - miesto , kde máš ku kódu prístup iba ty. Slúži na vývoj a testovanie kódu.
  2. Keď si spokojný s verziou kódu a chceš ju ukázať svetu, dáš svoj kód na Github. Github predstavuje repozitár pre tvoj kód.
  3. Tvoja webstránka bude dostupná prostredníctvom Github Pages, pričom každá zmena bude aktualizovaná cez Github. Na Github Pages je už však web dostupný každému na internete, kto ho vyhľadá.

Git

Git je verzionovací systém využívaný programátormi. Slúži na trakovanie zmien v kóde, súboroch od nami definovaného časového horizontu (väčšinou od prvého nahratia kódu). Funguje to podobne ako vo Worde, kde vidíme revízie, len oveľa výkonnejším spôsobom.

Inštalácia Gitu

Poznámka: Ak už máš inštaláciu Gitu hotovú, preskoč tento krok.

Windows

Git môžeš stiahnuť z git-scm.com. Inštalácia prebieha pomocou next next next krokov, pričom nie je potrebné meniť preddefinované nastavenia okrem jedného v piatom kroku , kde je potrebné zaškrtnúť "Adjusting your PATH environment", zvoľ Run Git a associated Unix tools from the Windows command-line" (spodná možnosť).

Mac OS X

Git môžeš stiahnuť z git-scm.com a inštaláciu dokončiť podľa inštrukcií počas inštalácie.

Linux

Skús, či máš git nainštalovaný, zadaním príkazu git do terminálu (konzoly). Ak nie, nainštaluj git pomocou príkazu:

$ sudo apt-get install git

Poznámka: Inštalácia sa môže líšiť podľa konkrétnej distibúcie.

Vytvorenie git repozitáru

Git zaznamenáva zmeny v repozitáry. Vytvorme si repozitár pre náš htmlkurz2016 projekt.

  1. Otvor konzolu (terminál).
  2. Naviguj sa do priečinka htmlkurz2016, ak sa v ňom aktuálne nenachádzaš.
  3. Over si, že si v priečinku htmlkurz2016 pomocou pwd (Mac OS X, Linux) alebo cd (Windows).
  4. Prejdi k vytvoreniu repozitáru podľa príkazov nižšie.
$ git init
$ Initialized empty Git repository in /Users/svetlanamargetova/Desktop/htmlkurz2016/.git/

Inicializácia Git repozitáru je činnosť, ktorú robíme vždy iba prvý krát v projekte.

Registrácia na Githube

Github je miesto, kde sú uchovávané všetky tvoje repozitáre. Môžeš z git konzoly priamo kód na Github poslať a zároveň z Githubu prepojiť svoj kód a repozitár na ďalšie služby v internetovom svete.

Poznámka: Ak máš už vytvorený účet na Githube, preskoč tento krok tutoriálu.

Choď na stránku Github.com a vytvor si nový free účet.

Po vytvorení účtu a potvrdení emailovej adresy sa prihlás na Github.

Vytvorenie repozitáru

Následne vytvor nový repozitár.

Nový repozitár pomenuj htmlkurz2016, pridaj mu základný ľubovoľný popis.

Nechaj repozitár verejný a nezaškrtnuté políčka Inicialize the repository with a README (podľa vzoru na obrázku).

Poznámka: Názov htmlkurz2016 je dôležitý nechať jednotný. Samozrejme si môžeš vytvoriť repozitár s ľubovoľným názvom, no pre zachovanie konzistentnosti tutoriálu je v tejto chvíli názvoslovie ponechať jednotné.

Na nasledujúcej obrazovke uvidíš URL k tvojmu repozitáru. Vyber si HTTPS verziu a skopíruj celú url adresu.

Tip: Kopírovať je možné po kliknutí na ikonku na konci riadku s URL adresou (viď vyznačená časť na priloženom obrázku).

Teraz potrebujeme prepojiť náš repozitár na Githube s naším Git repozitárom v počítači.

  1. Naviguj sa späť do konzoly, kde máš inicializovaný svoj Git repozitár
  2. Zadaj nasledujúce príkazy
$ git config --global user.name "Your Name"
$ git config --global user.email "you@example.com"

Poznámka: Zadaj username a email, pod ktorým si sa registroval práve na Githube.

Následne po úspešnom prihlásení v konzole zadaj nasledujúci príkaz s tým, že <your-github-username> nahradíš tvojim používateľským menom.

$ git remote add origin https://github.com/your-github-username/htmlkurz2016.git

Tip: Pokiaľ si skopírovala url adresu z Githubu v predchádzajúcom kroku stačí ju do konzoly nakopírovať za príkaz git remote add origin

Po tomto kroku neuvidíš v konzole žiadnu zmenu ani informáciu, či to prebehlo v poriadku, ale ak ti konzola nehodila, žiadnu chybu, malo by to byť správne a môžeš pokračovať ďalej.