Základy práce s príkazovým riadkom

Programátori (a nielen oni) väčšinou na prácu využívajú príkazový riadok. Nemusíš sa báť naplno využívať čierne okno, ktoré na prvý pohľad vyzerá pre niektorých odštrašujúco a komplikovane.

No v skutočnosti je to efektívny spôsob ako rýchlou formou zadať počítaču príkaz, ktorý má vykonať. Ak si na prácu s príkazovým riadkom zvykneš, ušetríš mnoho času potrebného na vykonávanie bežných činností (akými je napríklad aj vytvorenie jednoduchého súboru) a môžeš sa naplno venovať programovaniu.

Otvorenie príkazového riadku

V prvom kroku je potrebné príkazový riadok otvoriť. Príkazový riadok je označovaný taktiež ako command line alebo terminal.

Otvorenie príkazového riadku sa líši podľa operačného systému, s ktorým pracuješ.

Windows

Naviguj sa do Start menu -> All programs -> Accessories -> Command Prompt.

Rýchly prístup: Start menu -> Do vyhľadávača zadaj cmd a stlač Enter.

Mac OS X

Naviguj sa do Applications -> Utilities -> Terminal.

Linux

Naviguj sa do Applications -> Accessories -> Terminal.

Poznámka: Terminál na Linuxe sa môže nachádzať prípadne aj na inom mieste v závislosti od konkrétnej distribúcie.

Základné príkazy

Po otvorení príkazového riadku by si mal/a vidieť biele/čierne okno čakajúce na zadanie príkazov.

Na Linuxe, Mac OS X sa nachádza znak $, za ktorý budeš zadávať príkazy.

$

Na Windowse, namiesto znaku $, uvidíš znak >.

>

Náš prvý príkaz :)

Na začiatok napíšme do príkazového riadku príkaz whoami.

$ whoami

alebo na Windowse

> whoami

a stlačíme Enter. Počítač nám povedal, kto sme ^^.

$ whoami
svetlanamargetova

Aktuálny adresár

Pokiaľ chceš vedieť, v ktorom adresári sa práve nachádzaš, túto informáciu ti poskytne príkaz pwd , pre Windows pomocou príkazu cd.

$ pwd
/Users/svetlanamagetova

alebo na Windowse

> cd
/Users/svetlanamagetova

Poznámka: 'pwd' je odvodené z anglického výrazu 'print working directory'.

Pozrime sa, čo sa v adresári nachádza

Poďme sa pozrieť, aké súbory a zložky sa v adresári nachádzajú pomocou príkazu ls, pre Windows pomocou príkazu dir.

$ ls
Applications
Desktop
Downloads
Music
Pictures
...

alebo na Windowse

> dir
Directory of C:\Users\svetlanamargetova
05/08/2016 07:28 PM <DIR>   Applications
05/08/2016 07:28 PM <DIR>   Desktop
05/08/2016 07:28 PM <DIR>   Downloads
05/08/2016 07:28 PM <DIR>   Music
...

Zmena aktuálneho adresára

Zmena aktuálneho adresáru sa vykonáva pomocou príkazu cd a následne meno adresáru. Nezabudni si overiť, či sa v adresári naozaj nachádzaš pomocou prízaku pwd alebo cd.

$ cd Desktop
$ pwd
/Users/svetlanamargetova/Desktop

alebo na Windowse

> cd Desktop
> cd 
C:\Users\svetlanamargetova\Desktop

Poznámka: 'cd' je odvodené z anglického výrazu 'change directory'.

Pro tip: Pokiaľ zadáš začiatočné písmená súboru/zložky kam sa chceš navigovať a zadáš Tab, príkazový riadok ti automaticky doplní chýbajúci názov, čiže ho nie je potrebné písať celý.

Vytvorenie adresára

Adresár vytvoríme pomocou príkazu mkdir. Vytvor adresár, do ktorého umiestnime našu webstránku.

$ mkdir htmlkurz2016

alebo na Windowse

> mkdir htmlkurz2016

Poznámka: 'mkdir' je odvodené z anglického výrazu 'make directory'.

Úloha

 1. Naviguj sa do novovytvoreného adresára htmlkurz2016
 2. V složke htmlkurz2016 vytvor priečinok img pre ukladanie obrázkov
 3. V složke htmlkurz2016 vytvor priečinok css pre ukladanie css súborov
 4. V složke htmlkurz2016 vytvor priečinok js pre ukladanie javascriptových súborov
 5. V složke htmlkurz2016 vytvor priečinok html pre ukladanie html súborov

Podarilo sa ti vytvoriť všetky priečinky? Over si to príkazom ls a pozri sa, čo sa v priečinku htmlkurz2016 nachádza.

$ ls
css
js
img
html

alebo pre Windows

> dir
Directory of C:\Users\svetlanamargetova\Desktop\htmlkurz2016
05/08/2016 07:28 PM <DIR>   css
05/08/2016 07:28 PM <DIR>   js
05/08/2016 07:28 PM <DIR>   img
05/08/2016 07:28 PM <DIR>   html

Mazanie

Na čo bude slúžiť priečinok html? Pokiaľ máme jednoduchú stránku, nie je potrebné ukladať hmtl súbory do samostaného priečinka. Poďme priečinok html vymazať pomocou príkazu rm alebo rmdir.

Uisti sa, že si v priečinku htmlkurz2016.

$ rm -r html

alebo pre Windows

$ rmdir /S html
html, Are you sure <Y/N>? Y

Poznámka: 'rm' je odvodené z anglického výrazu 'remove directory'.

Upozornenie! Vymazanie súborov/priečinkov cez príkazovy riadok je trvalé. Neukladajú sa do koša.

Vytvorenie súboru

Keďže sme v predchádzajúcom kroku vymazali html priečinok, vytvoríme si súbor, do ktorého budeme písať náš html kód pomocou príkazu touch a následne meno súboru, pre Windows cd . > a následne názov súboru.

Uisti sa, že si v priečinku htmlkurz2016.

$ touch index.html

alebo pre Windows

> cd . > index.html

HOTOVO!

Finálne sa pozrieme, či máme vytvorený v priečinku aj náš súbor s názvom index.html

$ ls

alebo pre Windows

> dir

Exit

Pokiaľ je všetko správne a dopracoval/a si na na koniec prvej lekcie, ukonči prácu s príkazovým riadkom pomocou príkazu exit.

$ exit

alebo pre Windows

> exit

Zhrnutie

Príkaz (Windows) Príkaz (Mac OS X/ Linux) Popis Príklad
exit exit zatvorí okno terminálu exit
cd cd zmení adresár cd test
dir ls vypíše zoznam súborov/priečinkov dir
copy cp kopírovanie súboru copy c:\test\test.txt c:\windows\test.txt
move mv presun súboru move c:\test\test.txt c:\windows\test.txt
mkdir mkdir vytvorenie nového priečinka mkdir testdirectory
del rm vymazanie priečinka/súboru del c:\test\test.txt

Cool, však? Ak si pripravený/á, poďme na lekciu číslo 2. :)