Komentáre

Komentáre sú v programovaní veľmi dôležité. Je jasné, že keď priamo s kódom pracuješ, vieš čo znamená. Ale predstav si, že by si sa na svoj kód pozrel/a po pol roku, alebo po roku. Alebo by s tvojím kódom chceli pracovať na tvojom projekte viacerí kamaráti?

Namiesto toho, aby si im osobitne vysvetľoval/a, čo ktorá premenná, sekcia a časť kódu znamená, necháš im komentár priamo v kóde, kde si ho každý prečíta a funkcionalitu pochopí.

V HTML sa komentáre píšu nasledovne:

<!-- Text komentáru -->

Je dobrým zvykom v HTML pridať komentár na začiatok každej sekcie a na koniec každej sekcie.

<!-- Začiatok sekcie blog -->
<section id="blog">
...
</section>
<!-- Koniec sekcie blog -->

Úloha

  1. Pridaj do svojho index.html súboru pred a za každú súvislú sekciu výstižný komentár
  2. Súbor index.html ulož
  3. Pozri si svoj web vo webovom prehliadači. Vidíš tam komentáre? Pokiaľ nie, všetko je správne.

Informácia: Komentár je časť kódu, ktorú program preskočí a nezobrazuje ju v prehliadači. Program identifikuje komentár práve vďaka tagom <!-- -->, vďaka ktorým vie, že text nachádzajúci sa medzi tagmi má preskočiť a pokračovať v kóde nižšie.