Inštalácia editora

Keď už máme hlavný index.html súbor vytvorený, bolo by vhodné si ho otvoriť pomocou editoru.

Samozrejme, že môžeš programovať aj v nodepade, alebo poznámkovom bloku, no čím viac je tvoj program komplikovanejší, vyžaduje si z dôvodu prehľadnosti komplexnejší nástroj na editáciu kódu.

Ďalšou výhodou inštalácie editoru je podpora syntaxe daného jazyka (v našom prípade HTML, CSS), nápoveďa, farebné odlíšenie spoločných blokov a mnoho ďalších výhod, ktoré sám/sama počas programovania objavíš. :)

Existuje mnoho rôznych editorov, pričom výber závisí od individuálnych požiadaviek každého z nás.

Pokiaľ už editor nainštalovaný máš, otvor si ho a pokračuj na koniec tejto lekcie.

Sublime Text 3

Sublime Text patrí medzi jeden z najpopulárnejších editorov, ktorý je možné využívať zadarmo. Je jednoducho inštalovateľný pre všetky operačné systémy.

Stiahnuť Sublime Text 3

Atom

Atom patrí medzi novšie editory, vyvíjaný priamo spoločnosťou Github. Je dostupný ako open-source, jednoducho inštalovateľný pre všetky operačné systémy.

Stiahnuť Atom

Ak sa ti podarilo úspešne nainštalovať editor, je dobré si skontrolovať základné nastavenia.

Nastavenie neviditeľných znakov

Atom alebo Sublime Text 3 podporujú automaticky zobrazenie "neviditeľných čiar", vďaka ktorým vieme kód lepšie zarovnávať, spravovať a prehľadnejšie s ním ako celkom pracovať.

Zapnutie/Vypnutie "neviditeľných čiar" sa líši podľa editora, ktorý používaš. Taktiež si rovno skontrolujeme, či máme nastavené automatické odsadzovanie kódu.

Atom

Naviguj sa do Atom -> Preferences -> Settings.

Pod Settings nájdi Editor Settings a skontroluj, či máš zaškrnutnuté:

  • Auto Indent
  • Auto Indent on Paste
  • Show Indent Guide
  • Show Line Numbers
  • Soft Tabs

Ak niektorú z možností označenú nemáš, označ ju a následne zatvor Settings súbor.

Sublime Text 3

V tomto prípade sa nastaveniam venovať nebudeme. Sublime Text 3 podporuje všetky potrebné preddefinované nastavenia automaticky.

Ak však chceš vedieť, kde nastavenia prípadne v budúcnosti zmeniť, naviguj sa do Sublime Text -> Preferences -> Settings - User

Mal by sa ti otvoriť súbor, kde môžeš pridať svoje vlastné nastavenia pre editor.