Nahratie kódu na Github

Vytvorenie .gitignore súboru

Git zaznamenáva zmeny vo všetkých súboroch, ktoré máme v repozitári, no nie vždy chceme umiestniť na Github a server, všetky súbory. Súbory, ktoré chceme ponechať iba v našej lokálnej verzii projektu zahrnieme do .gitignore súboru.

 1. Uisti sa, že si stále v priečinku htmlkurz2016 pomocou príkazu pwd (Mac OS X, Linux) alebo pomocou príkazu cd (Windows).
 2. Ak nie, naviguj sa do priečinku htmlkurz2016.
 3. Vytvor .gitignore súbor pomocou príkazu touch .gitignore (Mac OS X, Linux) alebo pomocou príkazu cd . > .gitignore (Windows)
 4. Otvor .gitignore súbor zadaním príkazu nano .gitignore priamo v konzole (v terminále).
 5. Do editora v konzole zadaj nasledujúce informácie.

 1. Súbor ulož stlačením CTRL + X.
 2. Editor sa ťa spýta, či chceš zmeny uložiť. Potvrď zmeny pomocou Y a stlačením klávesy Enter.

Takto sme zabezpečili , že sa na Githube a do sa produkcie nedostane náš testovací test.html súbor.

Zistenie stavu

Zadaj do konzoly príkaz

$ git status
On branch master

Initial commit

Untracked files:
 (use "git add ..." to include in what will be committed)

  img/
  index.html
  .gitignore

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Mal/a by si vidieť nasledujúce informácie. Síce v priečinku máš aj priečinky js a css, na Github je možné uložiť iba súbory alebo priečinky, ktoré nie sú prázdne.

Nahratie kódu na github

Zadaj do konzoly nasledujúce príkazy.

$ git add -A .
$ git commit -m "Moja prvá HTML stránka"
[master (root-commit) e5be9e0] Moja prvá HTML stránka
 5 files changed, 385 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 img/python-icon.png
 create mode 100644 img/slide1.jpg
 create mode 100644 img/slide2.jpg
 create mode 100644 index.html
 

Poznámka: V našom príklade píšeme názov komitu česky alebo slovensky. V praxi je však lepšie ako v programovaní označovať premenné, rovnako ako commity v anglickom jazyku.

Finálny krok - push na Github

$ git push -u origin master 
Counting objects: 10, done.
Delta compression using up to 4 threads.
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (10/10), 727.30 KiB | 0 bytes/s, done.
Total 10 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/SvetlanaM/htmlkurz2016.git
 * [new branch]   master -> master
Branch master set up to track remote branch master from origin.

Tvoj kód je práve na Githube. Môžeš sa prihlásiť pod svojím účtom, a skontrolovať, či sa naozaj v repozitáry nachádza.

Pokiaľ nerozumieš teraz všetkým git príkazom, vôbec sa tým netráp. To my všetci :)