Prelinkovanie hlavného menu

Posledným krokom je priradenie linkov pre naše menu položky.

Ako vidíme menu položky sú zhodné s našimi sekciami, ktoré sme si na webstránke vytvorili.

Položky sa prelinkujú taktiež pomocou pridania <a></a> odkazu s tým rozdielom, že nepriradíme doňho url adresu ale # a následne názov nášho selektoru id, ktorý sme priradili jednotlivým sekciám.

Položka menu O mne bude obsahovať:

<li class="active"><a href="#myCarousel">O mne</a></li>

Položka menu Záujmy bude obsahovať:

<li><a href="#join">Záujmy</a></li>

Úloha

  1. Vytvor rovnaké prepojenie pre položku Aktualita týždňa
  2. Vytvor rovnaké prepojenie pre položku Kontakt

Finálne s linkami vyzerá naše menu nasledovne:

<ul class="nav navbar-nav navbar-left">
  <li><a href="#myCarousel">O mne</a></li>
  <li><a href="#join">Záujmy</a></li>
  <li><a href="#news">Aktualita týždňa</a></li>
  <li><a href="#contact">Kontakt</a></li>
</ul>

Tadá!! A máme náš web hotový. V ďalšej časti tutoriálu ho spravíme graficky pekným, no predtým ešte jedna dôležitá vec. Komentáre!